Hybride docent

Weet hoe het zit!

Mag ik zomaar voor de klas staan? Wat als ik word ontslagen? Wat te doen bij ziekte? Als hybride docent of werkgever zit je ongetwijfeld ook met vragen over je bevoegdheid, rechten, en plichten. Hier vind je de antwoorden.

+ Veelgestelde vragen en antwoorden

‘Wat moet ik allemaal regelen?’

Als hybride docent heb je vaak twee werkgevers en dus ook verschillende regels en verplichtingen waaraan je moet voldoen. Waarmee moet je rekening houden? Enkele veelgestelde vragen en antwoorden.

De Ambtenarenwet en cao’s verplichten je om melding te maken van je nevenwerkzaamheden bij een andere werkgever. Dus als je solliciteert naar een baan in het onderwijs, moet je je betaalde functie elders of je zzp-activiteiten benoemen. Ook moet je het melden als je naast je docentschap elders gaat werken of als je werkzaamheden elders in aard of omvang wijzigen. Het niet melden van nevenwerkzaamheden, of het niet melden van een wijziging daarvan, kan worden opgevat als plichtsverzuim. De Arbeidstijdenwet verplicht de werkgever om ervoor te zorgen dat een medewerker niet meer werkt dan is toegestaan. Op overtredingen hiervan staan hoge boetes. Het is dus in ieders belang om hier goed over te communiceren met elkaar.

In het onderwijs zijn plannen voor een lerarenregister. In dit register houd je bij wat je als docent aan scholing doet. Hierbij bepaalt de docent grotendeels zijn scholing zelf, de werkgever faciliteert met een budget en eventueel intern scholingsaanbod. Invoering van het lerarenregister is voorlopig uitgesteld om leraren er zelf beter bij te betrekken. Zeker is dat er goede afstemming nodig is om aan de bekwaamheidseisen van beide werkgevers te voldoen.

Bij kortdurend verzuim zoals bij een griepje meldt de hybride docent zich bij beide werkgevers ziek. Je dient medewerking te verlenen aan eventueel opgedragen geneeskundig onderzoek en je leeft de voorschriften van de arbodienst en het UWV na. Maar meestal ben je na korte tijd weer beschikbaar voor het werk en zijn er verder geen problemen.

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid wordt altijd een re-integratietraject opgezet. Als je twee werkgevers hebt, krijg je ook te maken met twee verschillende arbodiensten. Vanwege wettelijke regelingen rondom de privacy mogen deze arbodiensten en werkgevers geen informatie met elkaar delen. Daarom moet de werknemer alle relevante informatie over het re-integratietraject zelf overleggen omdat deze informatie van belang kan zijn voor de re-integratie in de andere functie. Het kan zijn dat de twee bedrijfsartsen met elkaar willen overleggen. Dit mag alleen als jij ze hiervoor expliciet toestemming geeft.

Als vastgesteld kan worden dat je arbeidsongeschikt bent geraakt door bedrijfsomstandigheden bij een van de werkgevers, bijvoorbeeld door een bedrijfsongeval, kan die werkgever hiervoor aansprakelijk gesteld worden door de andere werkgever. De schade zou kunnen bestaan uit de loonkosten, de kosten van de re-integratie en kosten voor aanpassingen van de werkplek. Dit wordt afgewikkeld door verzekeraars.

Als docent ben je gebonden aan de schoolvakanties. Zorg dat je dus je vakantiedagen tijdig aanvraagt bij je andere werkgever omdat je minder flexibel bent.

Het kan zijn dat je bedrijfseigendommen zoals een laptop of een telefoon ook in de andere betrekking gebruikt. Maak hierover duidelijke afspraken en wees transparant over hoe en waar je bedrijfseigendommen gebruikt.

Bij ontslag bij een van beide banen kun je een beroep doen op een WW-uitkering. Als je een andere baan vindt of meer uren bij de andere werkgever kunt werken, wordt 70% van die inkomsten verrekend met de uitkering. De overige 30% extra inkomsten zijn voor jou. Als je naast je baan werkte als zelfstandige, wordt honderd procent van de extra inkomsten die je na je ontslag verdient, verrekend met de WW-uitkering.

Het advocatenbureau Capra Advocaten deed onderzoek naar juridische aspecten van combibanen in het onderwijs. Meer informatie hierover is te vinden op onze website. Hier is onder andere een samenvatting van het onderzoek terug te lezen, als ook informatie over de wet DBA (voor zelfstandigen) en detachering.

+ De juiste bevoegdheid

Zo word je hybride docent

Hybride docent word je niet zomaar. Al jaren vinden er verwoede discussies plaats over de bevoegdheid dan wel verklaring van bekwaamheid die je nodig hebt om meer dan vier uur per week les te mogen geven. Er gebeurt ook veel om opleidingen flexibeler te maken en hiermee maatwerk te kunnen leveren. Hieronder vind je enkele startpunten voor de zoektocht naar een opleiding die bij je past.

Leraar in het primair onderwijs (po)

Om les te mogen geven in het po is een diploma van een pabo vereist. Deze opleiding is in alle regio’s te vinden. Zij-instromers moeten beschikken over een hbo- of wo-diploma, voor het onderwijs voldoende maatschappelijke en beroepservaring, en een Verklaring Omtrent Gedrag. 
Verder bestaan er voor het po verkorte opleidingen die je in deeltijd kunt doen en geheel of gedeeltelijk op afstand (digitaal). Dit zorgt er voor dat je het dus makkelijker kunt combineren met je huidige baan, InHolland biedt bijvoorbeeld een aantal varianten aan.

Leraar in het voortgezet onderwijs (vo)

Lesgeven in het vo kan met een eerstegraads (voor de bovenbouw) of tweedegraads opleiding (voor de onderbouw). Zij-instromers kunnen deze bevoegdheid binnen twee jaar halen. Je moet daarvoor een afgeronde hbo- of wo-opleiding hebben en voldoende maatschappelijke en beroepservaring. In die periode mag je al wel voor de klas staan. Veel informatie is te vinden op via de website ‘Word leraar in het vo’. Je kunt onder andere gebruik maken van dit invulschema.
Ook hier staat de ontwikkeling niet stil. Er zijn bijvoorbeeld hogescholen die voor het vo flexibele lerarenopleidingen hebben ontwikkeld, zoals de HU

Leraar in het mbo

In het mbo mag je lesgeven met een tweedegraads bevoegdheid of een pedagogisch-didactisch getuigschrift. Het vormgeven van meer hybride routes richting het docentschap in het mbo staat volop in de belangstelling. Lees meer hierover in dit artikel van ScienceGuide. 
In het mbo zijn overigens meer mogelijkheden om voor de klas te staan. Zo heeft de MBO Raad een overzicht gemaakt.

Kijk ook eens wat de overheid over lesbevoegdheden zegt.

Let op:
opleidingen zijn continu in ontwikkeling en de mogelijkheden kunnen variëren per regio en instelling.

+ Bart Giethoorn

Wat te doen bij ziekte?